Oděv ve starém Egyptě

Hamité -Egypťané

O životě Egypťanů se nám zachovalo mnoho památek. Egypťané byli vynikajícími staviteli, věřili, že lidský život nekončí smrtí, ale že člověk, jestliže bylo jeho tělo zachováno, žije po smrti dále.

Balzamovali proto mrtvoly a ukládali je do pyramid, jejíchž stěny zdobili scénami ze života zemřelých. Tak se staly objevené pyramidy pramenem politických i kulturních dějin starého Egypt.

 

 

 Egyptský oděv se dělí na staroegyptský novoegyptský.

Vlastností staroegyptského kroje byla jednoduchost, prostota a přiléhavost. V teplém podnebí se nosily šaty více z důvodů estetických. Lid i privilegovaní se oblékali stejně, rozdíl byl pouze v délce a materiálu. 

Součástmi oděvu byly : trojúhelníková zástěra, zvaná shenti, zpočátku jedna vpředu, později ještě druhá vzadu, dále úzké roucho zvané kalasiris a široký okrouhlý límec, sahající až na ramena. 

Kalasiris byl střižený obdélník, který přiléhal k tělu po celé ploše. Sahal od podpaží až po kotníky u bohatých a u chudých jen po kolena. 

 Límec se zhotovoval z navlékaných korálů, pestře barevných, skleněných nebo hliněných a u majetných z polodrahokamů nebo drahokamů. Někdy byl límec zhotoven jen z pestře pomalované látky.           

  Oblíbené barvy byly žlutá, červená a oranžová, slavnostní byla purpurová, vznešení lidé oblékali ještě na spodní oděv jakýsi plášť – přehoz. Jako amulet se nosil z kamene vyřezaný chrobák „scarabeus“, který byl posvátným egyptským broukem. Byl symbolem života a vzkříšení.

Egypt - oděv

Egypťané nosili na hlavě čtyřhranný šátek, který vázali tak, že tvořil zvláštní kuklu, nad čelem přiléhající a nad ušima odstávající. Lidé vznešených vrstev nosili náhlavce ve formě přilbice, král i královna s odznakem hada „urea“.

Uštknutí urea bylo smrtelné a odznak byl symbolem moci královské nad životem a smrtí. Privilegované kasty nosily sandály, které měly podešev a ochranu palce. Lid chodil bosý, dovolení přijít před krále v sandálech bylo zvláštní milostí.

Když Egypťané rozšířili svoji říši a zbohatli, vzrostla u nich touha po přepychu. Zvětšil se počet součástek oděvu a porušil se starodávný ráz kroje.

Novoegyptský kroj se skládal ze dvou rouch : spodního a vrchního, dále límce a pláště. Tato roucha už nejsou přiléhavá a jednoduchá jako kalaris. Látky jsou jemnější, často průzračné, šaty jsou sbírané, nebo plisované. Plášť je okolo hrdla sbíraný a vpředu zdvižený, často průhledný – nosil se více pro ozdobu. 

Určité kasty měly svoje poznávací značky, šatem se však nelišily. Tak například kněží měli okolo těla pás, hlavní kněží leopardí kůži. Šlechta nosila diagonálně páskované kukly. Šerpa okolo boků byla odznakem vojenské hodnosti.

Zajímá Vás něco? Napište nám.

15 + 15 =

Půjčovna kostýmů - Ladana.

Ladana – půjčovna společenských oděvů, maškarních a historických kostýmů – Praha

Opatovická 20, 110 00 Praha 1

773 117 083, info@kostymy-ladana.cz

224 930 234  www.kostymy-ladana.cz